Tarot and Evolution

Posted by Karina in blog english

Dear Friends,

Let me talk about Michel Kieffer. I am very lucky to have been a part of this wonderful book… Michel wrote me 2 years ago and asked my permission to use 7 major cards of my Tarot…

He has over many years been in charge of teaching at Paris University in the field of psychotherapy and art therapy. Being the author of the book “Le tarot me parle d’évolution” Edition Persée France,
he had prepared a second book dealing with the use of tarot regarding personal development and self-knowledge.

In his book « Tarot et Évolution » he has compared the 22 major cards chosen in various tarot decks, explaining how each one speaks in an own specific way about particular aspects of these 22 experiences, through which all of us have to pass in our life.

In 2018, Michel Kieffer asked my permission to reproduce seven major card choses from « Le Grand Tarot de l’Amour » in his book « Tarot et Evolution »

The Lovers
The Chariot
The Anonymous Arcane
Temperance
The Moon
The Sun
The Fool

I’m very happy because Michael likes my Tarot for many reasons, he uses it frequently and has talked about it to his students who attend his tarot classes. From now, his book is available an Ebook (internet) and Paper Book.
(Amazon, Fnac)

I recommend everybody to read this book because I truly consider it as a valuable addition to your “to do list” in life.

Have a nice day,
Karina

Kedves barátaim,

Hadd beszéljek nektek egy kicsit Michel Kiefferről.
Nagyon szerencsés vagyok, mert néhány évvel ezelőtt írt nekem, és az engedélyemet kérte, hogy 7 Tarot kártyámat használja a könyvében …

Michel hosszú éveken át a Párizsi Egyetemen tanított pszichoterápiát, szimbólum terápiát és a művészetterápiát. A “Le tarot me parle d’évolution” (Persée France kiadás) könyv szerzőjeként most egy második könyvet írt, amelyben beszél a tarot, a személyes fejlődés és önismeret kapcsolatáról.
Könyvében összehasonlítja a különféle tarot kártyák 22 fő lapját, elmagyarázva, hogy mindegyik hogyan beszél külön-külön a 22 beavatás/tapasztalás egyes szempontjairól ( azaz A Nagy Arkánum Mágikus Útjáról), amelyeknek át kell mennünk az életünkben.

2018-ban Michel Kieffer az engedélyemet kérte, hogy reprodukálja a következo hét Tarot kártyámat a «Tarot et Evolution» című könyvében:

A szeretők
A szekér
A névtelen árkád
Mértékletesség
A Hold
A nap
A bolond

Nagyon boldog vagyok, mert Michael sok okból kedveli a Tarot kártyámat, gyakran használja, és beszél róla a tarot óráin részt vevő hallgatókkal. Mostantól könyve elérhető e-könyvben (internet) és papírkönyvben (Amazon, Fnac).

Mindenkinek azt javaslom, hogy olvassa el ezt a könyvet, mert valóban értékes kiegészítője a Tarot szakirodalmának.

Legyen szép napotok,
Karina

Leave a Reply